Η βιοαναλυτική μας ομάδα έχει ισχυρό ιστορικό και ευρεία αναγνώριση στον τομέα της. Η ομάδα BIOMIC_AUTh έχει την πείρα, την τεχνογνωσία και την υποδομή για την υποστήριξη ερευνητικών έργων σχετικά με τον προσδιορισμό του μεταβολικού προφίλ οποιουδήποτε δείγματος. Η βιοαναλυτική ομάδα έχει >28 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη και επικύρωση αναλυτικών τεχνολογιών για την έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των επιστημών ζωής.

Οι ΕΥ της ομάδας είναι αναγνωρισμένοι ειδικοί στον τομέα τους, με πολυάριθμες επιστημονικές δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις. Στον τομέα της μεταβολομικής και της ανάλυσης τροφίμων και βιολογικών υγρών, η ομάδα είναι μακράν της δεύτερης πρώτη στην Ελλάδα και τυγχάνει αναγνώρισης παγκοσμίως έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς περισσότερα από 40 ερευνητικά έργα

Ο συντονιστής καθηγητής Γεώργιος Θεοδωρίδης έχει >170 ερευνητικές δημοσιεύσεις / κεφάλαια βιβλίων, >180 παρουσιάσεις και >8300 ετεροαναφορές (h=48). Έχει συντονίσει >30 ερευνητικά προγράμματα στο Α.Π.Θ. και συμμετείχε σε >12 ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, τα περισσότερα από τις οποία αφορούν στη μεταβολομική. Ξεκίνησε μια σειρά workshop μεταβολομικής στην Ελλάδα (http://bioanalysis.web.auth.gr/metabolomics/), υπηρετεί σε διάφορες επιτροπές διεθνών συνεδρίων μεταβολoμικής. Έχει εκδώσει ειδικά θέματα για τη μεταβολομική του J. Chromatogr. Β και Methods in Μοlecular Biology. Εκτελεί χρέη εκδότη του J. Chromatography B και μέλους του συντακτικού συμβουλίου πολλών ερευνητικών περιοδικών.

Δρ. Νικόλαος Ραϊκός, Χημικός, MD, PhD (Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. , Εργαστήριο Τοξικολογίας).

Η Δρ Ελένη Γκίκα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοανάλυσης, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., >90 δημοσιεύσεις με 5000 ετεροαναφορές και h=31) έχει εμπειρία πάνω από 18 χρόνια στη βιοαναλυτική και μεταβολομική. Έχει συντονίσει μια σειρά ερευνητικών προγραμμάτων στο ΑΠΘ.

Δρ Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης (Αναπληρωτής Καθηγητής Βιολογίας)

Η ομάδα αποτελείται από περισσότερους από 15 χημικούς, βιοχημικούς και πληροφορικούς με εμπειρία σε συμπληρωματικούς κλάδους. Εκτός από την ερευνητική εμπειρία τους, τα μέλη της ομάδας έχουν πολυετή εργασιακή εμπειρία σε εργαστήρια GLP, αναπτύσσοντας και επικυρώνοντας αναλυτικά πρωτόκολλα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025, οδηγίες της ΕΕ (675/2002) και τις κατευθυντήριες γραμμές του FDA.

Όλα τα μέλη του προσωπικού έχουν μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη μεθόδων αναλυτικού διαχωρισμού (HPLC, GC, GC-MS, LC-MS, CE) και την εφαρμογή τους στη βιο-φαρμακευτική ανάλυση και τη μεταβολομική. Βασικός τομέας της έρευνας της ομάδας είναι η μεταβολομική με έμφαση στην ανακάλυψη βιολογικών δεικτών νόσου ή μελετών τοξικότητας των φαρμάκων.

Μεταδιδάκτορες ερευνητές

Βιργιλίου Χριστίνα

Δέδα Όλγα

Ζήση Χριστιάνα

Ορφανίδης Αμβρόσιος

Πεχλιβάνης Αλέξανδρος

Καδέμογλου Κατερίνα

Κωνσταντίνος Γκαγκαβούζης

Υποψήφιοι διδάκτορες

Διαμαντίδου Δήμητρα

Κρόκος Αδαμάντιος

Λιούπη Άρτεμις

Μαρινάκη Μαρία

Μπέγου Όλγα

Πεσιρίδου Αναστασία

Στέλλα  Μηνούδη

Βαλεντίνα Τσαρτσιανίδου

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

Αβραάμ Βασιλική

Μεϊκόπουλος Θωμάς

Μήτσα Φωτεινή

Μουσκεφτάρα Θωμαή

Νέστορος Γεώργιος